DOJO

 

«Dojo» er det japanske navnet for treningsstudio og betyr «stedet for veien». Å formes av Jesus gjøres gjennom konkret øvelse, refleksjon rundt praksiserfaring og teoretisk fordypning. Ikke minst lærer vi Gud og oss selv å kjenne gjennom å trå ut av komfortsonen. Derfor kaller vi våre kurs for jesusdojo -  stedet for å lære Jesu vei. 

«Det er først når man gjør noe at man forstår hvorfor man burde gjøre det».
— Thomas Sjödin

På en jesusdojo forplikter deltagerne seg til å spisse fokus og heve arbeidsinnsatsen for en kortere periode. Mellom de ukentlige samlingene gjennomfører de ulike øvelser, som gjerne kalles eksperimenter, for å understreke den lekne og utforskende tilnærmingen til det hele.

Forpliktelsen, det spissede fokuset, den hevede arbeidsinnsatsen og «dytten» fra fellesskapet er bærende elementer som bidrar til at det skjer mye med deltagerne i løpet av en jesusdojo.