Etter kristus
er 100 % gavefinanisert

Flere gaver = et større arbeid


Gi et fast beløp (trykk på lenken)
Du kan få skattefradrag for inntil kr 40 000,- i året.  

Gi med kort (trykk på lenken)

Gi med Vipps: 19421

Kontonummer: 9053 05 22333.
Merk betalingen med «Gave til Etter Kristus» 

Fransis av Assisi  av G.K. Chesterton

Fransis av Assisi av G.K. Chesterton

St. Frans av Assisi har igjen steget i kurs i takt med miljøbevisstheten. En munk som går rundt i skogen og takker Gud for alt mellom himmel og jord, bokstavelig talt, og dikter i vei om broder Ulv, søster Fugl og hr. Sol – kler grønt. Forelsket i naturen, ser han ikke skogen for bare tærer, (eller mobben for bare enkeltmennesker), skriver Chesterton.


På Chestertons tid hadde St. Fransis også en renessanse – forfattere som Renan og Mattew Arnold hadde tidligere relansert ham som Renessansens morgenstjerne, etter å ha avkledd ham det de anså som middelalderens mørke kristendom. En slik avkledning er høyst usømmelig for hr. Chesterton; han føler seg forpliktet til å ta til motmæle. Et forsøk på å forstå St. Fransis uten Gud og katolisismen er som å skrive om Nansen uten Nordpolen, hevder han.

Et forsøk på å forstå St. Fransis uten Gud og katolisismen er som å skrive om Nansen uten Nordpolen

Det tar den tørrvittige Chesterton 52 (av 234 sider i min utgave) å komme seg til St. Fransis’ liv. Først må han sparre seg gjennom samtidens fordummende journalistikk og sladrete historieskriving. Han vifter sin penn i ansiktet på et utall journalister, forfattere og historikere, smugler inn den ene anekdoten etter den andre, før han omsider kan ta for seg en av kirkehistoriens mest originale skikkelser. Samtidig er det noe særegent ved Chesterton som gjør at du smiler hele tiden, tross den daterte samfunnsdebatten. Det er noe ved Chestertons anekdoter og ordsprell som gjør at du aner at han skriver med et glimt i øyet. (Det er for så vidt også et kjent, historisk faktum at Chesterton var personlig venn med mange av de forfatterne og journalistene han svertet med sitt blekk.)

At en forfatter og matmons som Chesterton tar asketen St. Fransis i forsvar, er også en kuriositet i litteraturhistorien. Man skulle tro en mann med hans pondus heller ville forsvart seg mot St. Fransis

At en forfatter og matmons som Chesterton tar asketen St. Fransis i forsvar, er også en kuriositet i litteraturhistorien. Man skulle tro en mann med hans pondus heller ville forsvart seg mot St. Fransis. Og det kan også virke som om Chesterton først og fremst motiveres av det han anser som stadige feillesninger og feilaktige fremstillinger av St. Fransis. Mest tydelig er dette når han diskuterer hvordan en skal lese mirakelhistoriene om St. Fransis.

Stort sett forblir Chesterton på overflaten i sin presentasjon av tiggermunken. Det er særlig på bakgrunn av hans store historiske kunnskap om St. Fransis’ samtid at Chestertons bidrar til litteraturen om St. Fransis. Han har eksempelvis en særdeles klartenkt diskusjon om fattigdomsløftets samfunnsfunksjon og hva det betød for Den katolske kirke og kristendommen generelt.

G.K. Chestertons bok er altså ikke et dybdedykk i St. Fransis liv, diktning eller ordensregler. Det er først og fremst en meget belest manns forsøk på å skrive St. Fransis inn i en mer «korrekt kontekst». Chesterton vil redde ham fra populistene som vil skrive ham inn i sitt eget program. Han vil yte St. Fransis rettferdighet ved at stadig nye lesere skal lese ham rett, han bedriver kirkehistorisk dannelse rett og slett. Og det er et nobelt mål. Og med Chesterton som guide på dannelsesreisen, blir det mye morro underveis.

Faste for selfie-generasjonen!

Faste for selfie-generasjonen!

Analog ferie – digital avrusning

Analog ferie – digital avrusning

0