Etter kristus
er 100 % gavefinanisert

Flere gaver = et større arbeid


Gi et fast beløp (trykk på lenken)
Du kan få skattefradrag for inntil kr 40 000,- i året.  

Gi med kort (trykk på lenken)

Gi med Vipps: 19421

Kontonummer: 9053 05 22333.
Merk betalingen med «Gave til Etter Kristus» 

Du blir det du gjør

Du blir det du gjør

Jo mer du trener på å gjøre det rette, desto større er sjansen for at din indre autopilot vil hjelpe deg den dagen du virkelig trenger det.

Tre minutter etter avgang fra La Guardia airport i New York City fløy an Airbus A320 for fem år siden inn i en flokk gjess, med den følge at begge jetmotorene ble satt ut av spill. Tre minutters glideflukt senere, omgitt av skyskrapere og tett trafikkerte veier, treffer flyet vannflaten på Hudson River i 240 km/t. «Mirakelet på Hudson River» var gjennomgangstonen i nyhetsbildet. Og et par år senere: «Nå skal mirakelflyet på museum».

Pilotøvelser og kjedsommelige repetisjoner i flysimulatorer. Da fuglene traff flyet slo alt dette ut i innstinktiv praksis.

Nødlandingen var slett ikke noe mirakel, skriver forfatter og tidligere biskop N.T. Wright i boken «After you believe – Why christian caracter matters». Å kalle hendelsen et mirakel blir å diskreditere kaptein Chesley Sullenbergers bragd, hevder Wright. Dette var nemlig alt annet enn flaks, snarere kronen på et livsverk bestående av pilotøvelser og kjedsommelige repetisjoner i flysimulatorer. Da fuglene traff flyet slo alt dette ut i instinktiv praksis. På tre minutter måtte hundrevis av små oppgaver utføres i riktig rekkefølge – glem lesning av manualer, kaptein Sullenberger ble umiddelbart en menneskelig autopilot. 

Fra redningen på Hudson River (Janis Krums/Twitter)

Fra redningen på Hudson River (Janis Krums/Twitter)

Det er handlingene som former tankene våre, og til sist vår karakter.

At Sullebergers supermanøvre den dagen ikke lar seg gjennomføre uten årevis med trening er det nok ingen som bestrider. Men faktum er at de samme mekanismene gjelder ved de små valgene vi gjør hver dag; hva du skal bruke pengene på, om du skal stoppe og snakke med den utslåtte, hvordan du skal reagere når kollegaen behandler deg urettferdig eller du ser noen utsettes for et overtramp. Vi må trene på dette, kanskje til og med tørrtrene i simulatoren. Vi blir nemlig det vi gjør.

Vær deg dine tanker bevisst, for de blir til ord, sies det. Vær deg dine ord bevisst, for de blir til handlinger. Eller som vi synger i salmen: «Lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem». Eller som jeg sang på søndagsskolen: «Det begynner her i toppen, her i toppen, så går det gjennom hele kroppen ned i mine tær». Jeg vil hevde det er motsatt. Det begynner her i tærne. Det er handlingene som former tankene våre, og til sist vår karakter. Ved å øve oss på å gi, blir vi gavmilde. Ved å skrive ned tre ting vi er takknemlige for hver dag, blir vi takknemlige. Ved å faste øver vi opp selvkontrollen, så vi ikke lenger gir etter for hver eneste lille impuls. Og sakte men sikkert blir handlingene våre til vaner og senere til instinkter, autopilot – du bygger karakter.
 

Hva er best, regler mot utroskap eller kontroll over impulsene som fører dit?

Michael Lewis skriver i boken «The Big Short – Inside the Doomsday Machine» om finanskrisens anatomi, og om de få som faktisk tjente seg styrtrike på å forutse krakket. Det de hadde til felles var at de holdt kjeft om det de så komme, slik at de selv kunne sko seg på krisen. De fleste hevdet i etterkant at markedet hadde vært altfor uregulert. Sant, men også bare halve sannheten. For hva med flokken av karakterløse finansfolk med en indre radar programmert til å finne smutthull i regelverkene fremfor medisiner mot grådighet?

Hva er best, regler mot utroskap eller kontroll over impulsene som fører dit – øyet som ser, hjertet som lengter? «Du har hørt det er sagt», sa Jesus i Bergprekenen, og viste til inngrodde regler og atter regler. Så kom «men jeg sier dere», med eksempler på karakter, indre autopilot.

Dette er også Etter Kristus’ visjon: At vi gjennom øvelser og trening kan kvitte oss med tyngende regler og dårlig samvittighet til fordel for handlinger som kommer fra en indre kilde – at vi bygger karakter: Kristuskarakter.

Kristen trening er et like gammelt begrep som Kirken selv.

Dette er på ingen måte noe nytt på kirkehistoriens tidslinje. Tvert i mot, kristen trening er et like gammelt begrep som Kirken selv. Paulus skriver om det flere steder («Øv deg heller i gudsfrykt». 1 Tim 4,7) og det urkirkelige skriftet Didaché gir detaljert praktisk og konkret veiledning om det nye livet som kristen.

Askesen, som betyr øvelse/trening, var et bærende element i livene til de motkulturelle ørkenfedrene på 300-tallet. På samme måte som idrettsutøvere ved langsiktig organisert trening og streng forsakelse blir i stand til å gjennomføre ting de aldri ville ha klart ved bare å prøve, trimmer askesen grenene så Åndens frukter får vokse fram i oss: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5, 22).
Askese og aktivisme trekker best i tospann, og det personifiserte eksempelet finner vi i Jesus. Han viste med sitt liv at sann spiritualitet både består av en indre åndelighet og en ytre kamp for fred, forsoning og rettferdighet.

Askese og aktivisme er kirkens åndedrett. I askesen trekker vi pusten og får kraft og påfyll til konkrete nestekjærlige handlinger, og med aktivismen vokser behovet for igjen å trekke seg tilbake for å hente ny styrke. Og hele tiden, mens alt dette foregår, vokser din karakter, utvikles din indre autopilot, får Kristus virke i deg og gjøre deg stadig mer lik Ham selv, Han som stadig sier: «Kom! Følg meg!»

En ateists jesusbrannfakkel

En ateists jesusbrannfakkel

Video: Ba om tilgivelse etter 20 år

Video: Ba om tilgivelse etter 20 år

0