Etter kristus
er 100 % gavefinanisert

Flere gaver = et større arbeid


Gi et fast beløp (trykk på lenken)
Du kan få skattefradrag for inntil kr 40 000,- i året.  

Gi med kort (trykk på lenken)

Gi med Vipps: 19421

Kontonummer: 9053 05 22333.
Merk betalingen med «Gave til Etter Kristus» 

Pageturner om bønn

Pageturner om bønn

Magnus Malm har klart mesterstykket å gjøre en bok om bønn til en pageturner. Løp og be!

Om det er bevisst at ordet bønn ikke er nevnt i tittel og undertittel vites ikke, men at det er lurt er jeg sikker på, for når det snakkes om bøker og bønn går det ofte et lite sukk igjennom mange av oss. Kanskje lese en annen bok istedet?

Slik er det i alle fall for meg. Med en oppvekst i karismatisk miljø er jeg kanskje ekstra utsatt for følelsen av at jeg aldri ber nok, eller i grunn ikke får helt til dette med bønn. Magnus Malm har kommet meg til redning med boka «Kjennetegn».  Dette er en bok som skaper lyst istedenfor dårlig samvittighet. En bok som er svært håndgripelig, ja bokstavelig talt, for du får ikke kjøpt boka uten å få med deg «bønnekransen» med krybben, korset og ringen, symboler for Gud som har tatt bolig i blant oss, frelst oss og gjort oss til sin eiendom. Symboler som speiler Moses’ bønn som gjentas gjennom hele boken: Herre, gå midt i blant oss, tilgi vår skyld og gjør oss til din eiendom.

Gud er like nær og til stede i en studiegruppe av ateister, som i en kristen bønnegruppe

Denne treenige bønnen får sin motsats i bilde av gullkalven jødene lagde seg i ørkenen, da de gikk lei av å vente på Moses på Sinaifjellet. Gullkalven blir for Malm symbolet på våre ønsker om synlighet, penger/makt og raske resultater. Gud er motsatt: Usynlig og udelt tilstede over alt, gir avkall på sin makt og jobber over oseaner av tid. Det er denne guden vi vender oss til når vi ber.

«Gud er like nær og til stede i en studiegruppe av ateister, som i en kristen bønnegruppe. Guds nærvær har ingenting med oss eller vår tro å gjøre. Nærværet har med Gud å gjøre: Det er en del av Guds vesen å være konstant og udelt til stede overalt. I bønnen blir vi tilstede hos Gud. Bønn er et svar på Guds nærvær. Vi snur oss mot ham som hele tiden er til stede hos oss».

Den kanskje viktigste delen i «Kjennetegn» er det Malm skriver om krybbens teologi, at forsoningen ikke bare skjedde på korset, men faktisk begynte allerede i Betlehemsstallen, da Gud ble menneske. Det er på tide at krybben får sin plass i kirken ikke bare ved juletider, på samme måte som korset ikke bæres ut når påsken er over. For krybben minner oss om hvor høyt Gud skatter det menneskelige, og hvor hellig hans skaperverk er. Som Malm nevnte på sin lille boklansering i Oslo: «Dessverre er det bare på søndagsskolen vi finner krybbeteologien, når barna takker for de fine blomstene og det gode været de har vært ute og lekt i.»

 
Herre,
gå midt i blant oss,
tilgi vår skyld
og gjør oss til din eiendom
— Magnus Malm
 

«Hvis Jesus er stedet der Gud og menneske møtes, da betyr det at vi aldri kan finne Gud ved å venne ryggen til det menneskelige, eller finne det menneskelige ved å venne ryggen til Gud. Veien til Gud og veien til mennesket møtes i Kristus. Å følge ham er å åpne livet sitt både for Gud og for alt menneskelig, og ikke vike tilbake for noen av delene. Å bli kristen er å bli mer himmelsk og mer jordisk».

Det å glemme å be bønnene en dag skal aldri gi oss dårlig samvittighet eller få oss til å gi opp

Mot slutten av boka presenterer Malm en svært konkret måte å be på, to til fire ganger daglig. Ved å bruke symbolene i bønnekransen og knytte en fast bønn (som finnes bakerst i boka) basert på Bibeltekster til hver «tidebønn». Og best av alt, Malm ber oss om å bestemme oss for to ting før vi går i gang med bønneprosjektet. 1: Å forplikte oss til å be disse bønnene over lang tid, minst ett semester av gangen. 2: Det å glemme å be bønnene en dag skal aldri gi oss dårlig samvittighet eller få oss til å gi opp. Substans kunne ikke vært mer enig i disse to forpliktelsesreglene, som burde gjelde for alt vi setter oss fore av kristen praksis.

Lyd: Leve enklere

Lyd: Leve enklere

Jeg er fremdeles sulten …

Jeg er fremdeles sulten …

0