Etter kristus
er 100 % gavefinanisert

Flere gaver = et større arbeid


Gi et fast beløp (trykk på lenken)
Du kan få skattefradrag for inntil kr 40 000,- i året.  

Gi med kort (trykk på lenken)

Gi med Vipps: 19421

Kontonummer: 9053 05 22333.
Merk betalingen med «Gave til Etter Kristus» 

Jesusdojo i Sandnes og Drammen

Jesusdojo i Sandnes og Drammen

Etter Kristus har lenge jobbet for å få gjennomført jesusdojoer utenfor Oslo, at folk tar skjea i egenhånd. Blant annet jobbes det ivrig med å ferdigstille et bokmanus, som mer eller mindre vil fungere som en manual for hvordan man kan gjennomføre en jesusdojo. Denne boka skal utgis på IKO-forlag våren 2018. 

Tegnet av Johannes Blaeu (1596-1673) - Fra Universitetsbiblioteket i Bergen. 

Tegnet av Johannes Blaeu (1596-1673) - Fra Universitetsbiblioteket i Bergen. 

Men vi venter ikke på boka med å dra i gang jesusdojo. 24. januar setter utflyttet jesusdojo-leder, Erik Aarmo, i gang første jesudojo på Vestlandet. Jesusdojoen heter «Dissonans» og handler om å ta tak i gapet mellom ideal og virkelighet. Les mer her. 

14. februar begynner jesusdojoen «I stillhet og tillit» i metodistkirken i Drammen, om sentrerende bønn. Her har vi virkelig toppet mannskapet, med undervisning av Hilde Sanden Bjønnes, Ola Westad og Tore Laugerud, alle i kategorien «guru» når det kommer til sentrerende bønn. Les mer her. 

Hva er egentlig kristen meditasjon?

Hva er egentlig kristen meditasjon?

0