Etter kristus
er 100 % gavefinanisert

Flere gaver = et større arbeid


Gi et fast beløp (trykk på lenken)
Du kan få skattefradrag for inntil kr 40 000,- i året.  

Gi med kort (trykk på lenken)

Gi med Vipps: 19421

Kontonummer: 9053 05 22333.
Merk betalingen med «Gave til Etter Kristus» 

Manual for gjennomføring av Operatio divina

Manual for gjennomføring av Operatio divina

BEREGNET TID FOR GJENNOMFØRING: 2 TIMER OG 30 MIN

Sørg for å ha god nok tid til Operatio-delen. Den må for all del ikke bli en salderingspost. Hver «etappe» har derfor forslag til fordeling av tidsbruk i parentes. 

Det er en stor fordel å gjøre Operatio divina i fellesskap.  Når man skal være kreativ og hoste opp ideer til konkret respons, er det en stor fordel å spille ball sammen. Ikke minst er det ofte av avgjørende betydning for gjennomføringsevne at man holdes ansvarlig overfor en annen. Derfor benytter vi oss ofte av muntlige og/eller skriftlige kontrakter.

Før samlingen starter ber alle i fellesskap mantraet vi bruker i Etter Kristus, for å samle oss og minne oss på de sentrale verdiene vi etterstreber:

 

Fylt av kjærlighet
Lyde vår skaper
Tjene det skapte
Bygge fellesskap

Fylt av kjærlighet
Leve enkelt
Puste bønn
Være skapende

Fylt av kjærlighet

0: INNFØRING / OPPSUMMERING
(45 MIN)

 • For de som aldri har vært med på OD før: En innføring

 • For de som var med på forrige samling: Samles i samme grupper som sist, for å snakke sammen om hvordan det har gått med eksperimentene.

 • KORT PAUSE (5 MIN)

 

1: LECTIO – LESINGEN
(10 MIN)

Innled med en kort bønn i fellesskap. Fritt eller fast, alt ettersom hva gruppen er komfortabel med. Feks denne:

 Jesus, mester, frelser og lærer
Hjelp oss å se det du så
Kjenne, høre, lukte og føle det du følte
Ditt hjertes impulser
Ditt hodes ideer og vurderinger

Fri oss fra trangen
til å komplisere vekk og forklare bort
oppfordringen om å gjøre det vi hører

Må riket ditt komme og viljen din skje
i lesing, innlevelse, bønn, intensjon, stillhet,
og det vi skal gjøre i måneden som kommer.

Amen

 • LES TEKSTEN HØYT OG I NATURLIG TEMPO, TRE GANGER.

La det være litt stillhet mellom hver lesning, 30-60 sek.

 • FORTSETT Å LESE TEKSTEN HVER FOR SEG, I STILLHET.

   

2: MEDITATIO – INNLEVELSEN
(20 MIN)

 

Når teksten er sånn noenlunde memorert (det er ikke viktig at du kan den ordrett, men at du kan gå inn i teksten uten å hele tiden måtte se ned på siden/arket/skjermen), kan du gå over til tekstmeditasjonen. Det handler om å være i teksten, sammen med Jesus. Minn deg selv på at Jesus er nærværende under denne delen, ja også før og etter, uansett hva du måtte føle.

LEV DEG INN I HANDLINGEN. BRUK DINE «INDRE SANSER».

Hva ser du? Hva hører du? Hva lukter du? Er du i fysisk berøring med noe? Kjenn på atmosfæren. Hvem er du i teksten? En av personene i fortellingen? En som ikke nevnes i teksten? Fluen på veggen? La ordene i teksten møte deg. Dvel ved ordene eller inntrykkene som berører deg.

 

3: ORATIO – BØNNEN
(10 MIN)

Avslutt tiden for deg selv, meditatio, med bønn. Hvilke tanker, følelser og inntrykk som dukket opp i meditasjonen over teksten? Ta med deg alt inn i bønn til Jesus. Takk, spørsmål, sinne, glede osv. La gjerne Oratio og Meditatio gli litt over i hverandre. Mediter, be, mediter, be. Ikke vær så streng med deg selv at du hindrer deg selv i å be, om du kjenner en sterk trang til nettopp å be.

 

4: OPERATIO – EKSPERIMENTENE
(50 MIN)

 • DEL KORT TANKER, OPPDAGELSER OG INNTRYKK FRA MEDITASJONEN

 • IDÉMYLDRING

La eventuelt de første 3 minuttene være stille, så dere gir rom for ideer og tanker til å dukke opp i tillit til at Den hellige ånd kan gi impulser.  

Hvordan kan vi praktisk respondere på teksten i dagene fram til neste samling. Her kan det være behov for å oversette tekst til dagens virkelighet. Hvem er vårt samfunns samaritanere? Hva tilsvarer fotvask i dag? (kanskje rett og slett fotvask, eller kanskje det å tjene og å bli tjent – på ulike vis). Her finnes ingen «feil praksis». Om ingen andre ser koblingen mellom tekst og praksis – so what! så lenge du ser den.

Å «oversette» fra tekst til handling er en type kreativ kompetanse som bygges gjennom øvelse. Lytt til erfarne «fjellfolk». Der kan det være mange gode tips å hente. Bli inspirert av hverandre, og kopier gjerne! Noen ganger kan det være at hele gruppen kjører samme eksperiment. Andre ganger blir de helt individuelle. Pass på at det ikke blir for mange eksperimenter. Forsøk å legge listen på rett sted. Ikke for lett, ikke for vanskelig, men alltid litt ut av komfortsonen. Det er der magien skjer!

Lag helst ett eksperiment som blir noe du gjør (eller ikke gjør) hver dag. Og gjerne ett eksperiment du kan gjøre ukentlig, eller i løpet av perioden til neste samling. Eksperimenter som er avhengige av andres initiativ («Når noen gjør x, skal jeg y») bør være mer som krydder på toppen av alt, siden det for eksempel kan skje at x aldri skjer i løpet av perioden.

KONTEMPLATIO – STILLHETEN
(15 MIN)

Sørg for at du sitter godt, med føttene plantet til gulvet. Knærne bør ha ca 90 graders vinkel. Det samme gjelder hofter/rygg. Ikke bli for tilbakelent og helst ikke sitt slik at knærne er høyere enn rumpa. Forsøk å falle til ro. Kjenn etter i muskler, i ansikt, i kjeve, at du slapper helt av.

INNLED STILLHETEN MED EN KORT BØNN (F.EKS):

Herre Jesus Kristus, 
du står her foran meg,
du er også bak meg, 
du er på min høyre side, 
du er på min venstre side, 
du er over meg, 
du er under meg, 
du omgir meg på alle sider, 
du bor i mitt hjerte, 
du gjennomtrenger meg helt, 
og du elsker meg, Herre Jesus.

 • MARKER GJERNE STARTEN OG SLUTTEN PÅ STILLHETEN MED EN GONG, BJELLE, KLOKKE.

 • NÅR STILLHETEN ER OVER, GÅ LANGSOMT TILBAKE TIL «NORMALEN». IKKE HOPP OPP AV STOLEN.

 • BE VELSIGNELSEN SAMMEN TIL SLUTT: 

Velsign oss Gud Far
Velsign oss Guds Sønn
Velsign oss Guds Hellige ånd
Amen (evt inkl korsing)

I ETTERKANT AV SAMLINGEN

Sørg f0r å skrive ned det du har satt deg fore. Opprett gjerne en gruppe/tråd på en eller annen plattform, der dere som gruppe kan skrive til hverandre hva dere tenker å gjøre, og der dere kan følge hverandre opp litt underveis, for ikke å miste momentum.

Eksperimentene vi kommer opp med på Operatio divina-samlingene vi arrangerer selv i Etter Kristus, legger vi ut her på nettsidene våre til inspirasjon for alle.

Bibeltekster og eksperimenter til Operatio divina

Bibeltekster og eksperimenter til Operatio divina

Hva er egentlig kristen meditasjon?

Hva er egentlig kristen meditasjon?

0