Back to All Events

Høre så gjøre - et Introduksjonskurs til jesusdojo (Tromsø)


Dette er et introduksjonskurs til jesusdojo, til metodene og tenkningen bak det hele. 

Kurset er et samarbeid mellom Etter Kristus og Nord-Hålogaland bispedømme. Stian Kilde Aarebrot, prest, forfatter og daglig leder av Etter Kristus, holder kurset.

Foto: Erlend Berge

Foto: Erlend Berge

Arrangementet er et samarbeid mellom Etter Kristus og SMM (samarbeid for menighet og misjon) Nord-Hålogaland. 

Tid: Onsdag kl 18.00 til Torsdag kl 18.00
Sted: Nord-Hålogaland bispekontor, Haakon VIIs gate 5, Tromsø.
Maks antall deltagere: 15
Pris: Gratis
Påmelding: sa@etterkristus.no
Spørsmål: Ta kontakt med Ragnhild Nestun, Rådgiver misjon og inkluderende kirkeliv - 415 48 999, rn397@kirken.no. 

I tillegg til kursing i jesusdojo gjennomfører vi også «Asfaltretreat» på torsdag (Kr.Himmelfartsdag). Deltagerne sørger for mat og evt overnatting selv.

Earlier Event: April 24
Avlyst: Penga eller livet
Later Event: May 25
Asfaltretreat (Tromsø)