Back to All Events

Hva gjør kirken når viser seg at det ikke er bare bare å «bare tro»?

  • Sub Church Rosenkrantzgate 17 Oslo (map)

Velkommen til foredrag og panelsamtale, i forbindelse med lanseringen av boken «Kunsten å forme livet – plastisk teoligi».

Moderne hjerneforskning viser at handlingene våre preger tenkningen vår i langt større grad enn motsatt, og bekrefter dermed hva kirkens tipp-tipp-oldemødre og -fedre egentlig til alle tider har visst og praktisert: Vi former vanene, så former vanene oss.

Dessverre har kirken kjørt seg fast i et spor, der tenke-troen har fått prege kirkelivet. Velmenende kristne sier gjerne til sin ikke-troende venn «det er bare å tro. Du trenger ikke å gjøre noen ting». Som om det skulle gjøre alt så meget lettere. Men i vårt sekulariserte land er det ikke lenger bare bare å «bare tro». Så hva gjør vi da?

Det er et paradigmeskifte på gang i kirken, godt hjulpet av en sterk trend i akademia, der handlingen, praksisen og de gode vanene har fått sin renessanse. «Kunsten å forme livet – plastisk teologi», av Stian Kilde Aarebrot, er den første norske boka som tar for seg denne tematikken.

I tre år har Aarebrot dykket ned i forskning og litteratur om nevrologi, viljestyrke og vaner, som forsøker å svare på hvordan mennesker kan forandre seg selv og verden. Nevrologien gir håp til en kirke som famler etter grepene som kan snu negative trender. Men det fordrer en kirke som våger å løfte frem og børste støv av praksiselementet i troen, i alt fra trosopplæringen til voksne kristnes hverdag og helligdag.

I panelet sitter:

Sr. Anne Bente Hadland – priorinne vedKatarinahjemmet Oslo

Atle Ottesen Søvik – professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

Linn Sæbø Rystad – stipendiat i praktisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole. Skriver en avhandling om hvordan barn responderer på preken.

Foredrag og samtale er ferdig ca. kl. 10.00. Det blir boksalg og signering i etterkant av samtalen.

***

https://www.aarebrot.com/bok/kunsten-forme-livet-plastisk-teologi

«En særdeles god blanding av humor, visdom, hjerneforskning og teologi!» Atle Ottesen Søvik, professor i systematisk teologi, MF.

«For en bok! Denne skal leses flere ganger. Utrolig mange gode formuleringer, perspektiver og sitater. Jeg har understreket halve boka!» Sunniva Gylver, prest og forfatter.

«Jeg har lest en del bøker om viljestyrke og vaner, men de er ofte retningsløse, fordi forfatteren ikke vil mene noe om hva man skal bruke kunnskapen til, ut over banale ting som å spise mindre sjokolade. Aarebrot vil bruke det til å bygge et godt kristent liv. Jeg liker det konkrete og ambisiøse her. Det gjør kunnskapen mer relevant, selv om jeg ikke vil bruke det til det samme.» Bjørn Stærk, forfatter.