Back to All Events

Sandnes: Operatio divina - fra bibeltekst til praksis

Etter Kristus og Bymenigheten Sandnes arrangerer «Operatio divina» over tre samlinger.

Operatio divina er en metodikk som Etter Kristus har utviklet til bruk i små grupper, som en hjelp til å oversette bibelteksten til praksis her og nå. Metodikken bygger på bibellesemetoden Lectio divina, som har blitt utviklet og praktisert gjennom århundrer i klosterbevegelsen. Med sine fire «stasjoner» – lesingen av teksten, meditasjonen over teksten, bønnen som respons på møtet med teksten, og stillheten for å la alt synke inn – dykker leseren ned og inn i teksten, og går i dialog med den og med Gud. For nesten 1000 år siden fantes enda en etappe: Operatio, handlingen, det å svare på Guds tiltale i teksten. Denne stasjonen ble fjernet etter kort tid, visstnok for å forenkle og fordi handling tross alt var en selvfølge. 1000 år senere henter vi stasjonen tilbake, så vi kan få den nødvendige hjelpen til å høre og så gjøre, som Jesus løftet frem som den ideelle bevegelsen. 

Vi vil sammen komme frem til praksiser den enkelte skal teste ut mellom samlingene, som en respons på teksten vi har jobbet med, og som er tilpasset den enkeltes hverdag og situasjon.

Samlingene ledes av Erik A. R. Aarmo. 

Tid: Tre onsdager, 31. oktober., 7., og 14. november, kl. 19.30-21.30
Sted: Lundegeilen 18, ByMenigheten Sandnes
Pris: GRATIS
Påmelding: ea@etterkristus.no