Back to All Events

Operatio divina

Lectio divina – den gudommelige lesningen av Bibelen, metoden som har blitt utviklet siden omtrent kirkens start, hadde på 1100-tallet en «stasjon», som bare noen tiår senere ble tatt ut, nemlig «operatio». 

I dag består lectio divina av 1: lesningen – lectio – det å lese en tekst sakte, flere ganger. 2: Mediteringen – meditatio – det å leve seg inn i teksten, tygge drøv på den. 3: Bønnen – oratio – som en respons på inntrykkene teksten har gitt. 4: Stillheten – kontemplatio – å la sinnet falle til ro, og la det hele bli plantet i god jord.

Stasjonen som ble utelatt i 1150, fordi man ville forenkle og fordi den uansett var en selvfølge (den gangen), var handlingen – operatio.

På denne jesusdojoen tester vi ut et opplegg der operatio tas tilbake. Det vil si at vi:

1: Leser bibelteksten flere ganger. 2: Bruker tid for oss selv til å leve oss inn i teksten, identifisere oss med karakterer, smake og lukte omgivelsene i teksten. 3: Ber til Jesus sammen, takker for «budskapene» vi har mottatt, og ber om at DHÅ viser oss hva og hvordan vi kan respondere med praksis. 4: Bruker tid, først litt alene, så sammen, der vi klekker ut praksiseksperimenter for den kommende uken. 5: Faller til ro og blir stille. 

Fordi dette er en pilot av en jesusdojo har vi satt taket til maks 10 deltagere. 

Sted: Areopagos og Oslo første baptistkirke
Tid: 4 torsdager fra og med 12. april, kl. 18.00 - 21.00
Påmelding: sa@etterkristus.no

 

Earlier Event: April 5
Dissonans (Sandnes)