Filtering by: Jesusdojo

Jesusdojo: Tid for advent – ta ventetiden tilbake!
Nov
19
7:00 PM19:00

Jesusdojo: Tid for advent – ta ventetiden tilbake!

Desember er blitt en førjulsfest med mengder av julekonserter, juleavslutninger og julebord. Men går vi glipp av noe når vi har mistet ventetiden av syne. Hva er egentlig adventstiden og hva er den til for?

Denne jesusdojoen om advent handler om å utforske det som tradisjonelt har vært kirkens lille fastetid. Er det mulig å roe ned og skape rom for forventning for det som julefesten egentlig handler om; feiringen av han som kom og ble menneske iblant oss og som skal komme igjen?

Bilde: Advent Conspiracy (Sjekk ut  prosjekt og bok! )

Bilde: Advent Conspiracy (Sjekk ut prosjekt og bok!)

I løpet av fem mandager før jul vil vi lære mer om hva advent er til for og hvordan vi kan forberede oss på julen, gjennom gode daglige praksiser. Siden det er ingen fest uten faste vil vi dermed også prøve oss på enkle fastepraksiser. 

Jesusdojoen blir ledet av Ruth Burch Skree.

Tid: Mandager, 19. nov.–17.des., kl. 18.30–21.30.
Sted: Oslo, Lille Camino kafé ved Storsalen menighet, Staffeldtsgate 4.
Pris: 300–500–700 kr. Betal det du mener passer ditt inntektsnivå. (Betales på Vipps på første samling).
Påmelding: ruth@skree.org

View Event →
Sandnes: Operatio divina - fra bibeltekst til praksis
Oct
31
7:30 PM19:30

Sandnes: Operatio divina - fra bibeltekst til praksis

Etter Kristus og Bymenigheten Sandnes arrangerer «Operatio divina» over tre samlinger.

Operatio divina er en metodikk som Etter Kristus har utviklet til bruk i små grupper, som en hjelp til å oversette bibelteksten til praksis her og nå. Metodikken bygger på bibellesemetoden Lectio divina, som har blitt utviklet og praktisert gjennom århundrer i klosterbevegelsen. Med sine fire «stasjoner» – lesingen av teksten, meditasjonen over teksten, bønnen som respons på møtet med teksten, og stillheten for å la alt synke inn – dykker leseren ned og inn i teksten, og går i dialog med den og med Gud. For nesten 1000 år siden fantes enda en etappe: Operatio, handlingen, det å svare på Guds tiltale i teksten. Denne stasjonen ble fjernet etter kort tid, visstnok for å forenkle og fordi handling tross alt var en selvfølge. 1000 år senere henter vi stasjonen tilbake, så vi kan få den nødvendige hjelpen til å høre og så gjøre, som Jesus løftet frem som den ideelle bevegelsen. 

Vi vil sammen komme frem til praksiser den enkelte skal teste ut mellom samlingene, som en respons på teksten vi har jobbet med, og som er tilpasset den enkeltes hverdag og situasjon.

Samlingene ledes av Erik A. R. Aarmo. 

Tid: Tre onsdager, 31. oktober., 7., og 14. november, kl. 19.30-21.30
Sted: Lundegeilen 18, ByMenigheten Sandnes
Pris: GRATIS
Påmelding: ea@etterkristus.no

View Event →
Operatio divina - fra bibeltekst til praksis
Sep
6
12:15 PM12:15

Operatio divina - fra bibeltekst til praksis

MF og Etter Kristus arrangerer «Operatio divina» over tre samlinger på MF.

RCMLectioDivina-770x439_c.jpg

Operatio divina er en metodikk som Etter Kristus har utviklet til bruk i små grupper, som en hjelp til å oversette bibelteksten til praksis her og nå. Metodikken bygger på bibellesemetoden Lectio divina, som har blitt utviklet og praktisert gjennom århundrer i klosterbevegelsen. Med sine fire «stasjoner» – lesingen av teksten, meditasjonen over teksten, bønnen som respons på møtet med teksten, og stillheten for å la alt synke inn – dykker leseren ned og inn i teksten, og går i dialog med den og med Gud. For nesten 1000 år siden fantes enda en etappe: Operatio, handlingen, det å svare på Guds tiltale i teksten. Denne stasjonen ble fjernet etter kort tid, visstnok for å forenkle og fordi handling tross alt var en selvfølge. 1000 år senere henter vi stasjonen tilbake, så vi kan få den nødvendige hjelpen til å høre og så gjøre, som Jesus løftet frem som den ideelle bevegelsen.

Vi vil sammen komme frem til praksiser den enkelte skal teste ut mellom samlingene, som en respons på teksten vi har jobbet med, og som er tilpasset den enkeltes hverdag og situasjon.

Samlingene ledes av Stian Kilde Aarebrot, som er leder av Etter Kristus.

Tid: Tre torsdager, 6., 13. og 27. september kl. 12.15 – 14.00
Sted: Menighetsfakultetet, Gydas vei 4. (Rom gir vi beskjed om via e-post senere)
Pris: GRATIS
Påmelding: sa@etterkristus.no

PS: ÅPENTR FOR ALLE - OGSÅ DE SOM IKKE ER MF-STUDENTER

View Event →
Operatio divina
Apr
12
6:00 PM18:00

Operatio divina

Lectio divina – den gudommelige lesningen av Bibelen, metoden som har blitt utviklet siden omtrent kirkens start, hadde på 1100-tallet en «stasjon», som bare noen tiår senere ble tatt ut, nemlig «operatio». 

I dag består lectio divina av 1: lesningen – lectio – det å lese en tekst sakte, flere ganger. 2: Mediteringen – meditatio – det å leve seg inn i teksten, tygge drøv på den. 3: Bønnen – oratio – som en respons på inntrykkene teksten har gitt. 4: Stillheten – kontemplatio – å la sinnet falle til ro, og la det hele bli plantet i god jord.

Stasjonen som ble utelatt i 1150, fordi man ville forenkle og fordi den uansett var en selvfølge (den gangen), var handlingen – operatio.

På denne jesusdojoen tester vi ut et opplegg der operatio tas tilbake. Det vil si at vi:

1: Leser bibelteksten flere ganger. 2: Bruker tid for oss selv til å leve oss inn i teksten, identifisere oss med karakterer, smake og lukte omgivelsene i teksten. 3: Ber til Jesus sammen, takker for «budskapene» vi har mottatt, og ber om at DHÅ viser oss hva og hvordan vi kan respondere med praksis. 4: Bruker tid, først litt alene, så sammen, der vi klekker ut praksiseksperimenter for den kommende uken. 5: Faller til ro og blir stille. 

Fordi dette er en pilot av en jesusdojo har vi satt taket til maks 10 deltagere. 

Sted: Areopagos og Oslo første baptistkirke
Tid: 4 torsdager fra og med 12. april, kl. 18.00 - 21.00
Påmelding: sa@etterkristus.no

 

View Event →
Dissonans (Sandnes)
Apr
5
6:00 PM18:00

Dissonans (Sandnes)

Vi dykker ned i gapet mellom ideal og virkelighet, og tar fatt på den livslange tettejobben, sammen med hverandre og Han som sier: «Se, jeg gjør alle ting nye!

«Dissonans» er vår lengstlevende Jesus-dojo, men i ny innpakning og med nytt navn. Tidligere het den «Sannhetseksperimenter».

Siden eldgamle tider har mennesker med en åndelig søken forsøkt å disiplinere kropp og sinn for å overgi seg selv til noe større enn seg selv. Paulus sammenlignet ofte livet som kristen med idrettsmannens, hvor en må tvinge kroppen til å lystre for nå målet og få seierskransen som aldri visner. Dette er selvdisiplinens nøkkel: Ved øvelse kan man gjennomføre ting man aldri ville klart bare ved å prøve, som for eksempel et maratonløp.

På «Dissonans» skal hjelpe hverandre til selvransakelse, til å finne en retning for livet som samsvarer med våre gaver/talenter og indre drivkrefter, og til å gjennomføre 40 dager (som samsvarer med fastetiden) med eksperimenter som tar tak i gapet mellom våre idealer og vår virkelighet. Jesusdojoen vil bli ledet av Erik Aarmo.

 

View Event →
Stillhet og tillit (Drammen)
Feb
14
to Mar 14

Stillhet og tillit (Drammen)

Etter Kristus setter opp jesusdojo i Drammen, i samarbeid med Metodistkirken og Strømsgodset menighet. 

Jesusdojoen er først og fremst en innføring og øvelse i sentrerende bønn. Det vil også bli undervisning og samtale rundt beslektede temaer. I løpet av jesusdojoen vil ulike gjester undervise om stillhet og kontemplativ bønn. De som kommer for å undervise og lede inn i sentrerende bønn er: Tore Laugerud (Areopagos - leder sentrerende bønn i Nordstrand menighet). Hilde Sanden Bjønnes (retreatleder og forfatter av «Bakenfor ord og tanke»). Ola Westad (retreatleder, med masteroppgave om kontemplativ bønn). Stian Kilde Aarebrot (leder av Etter Kristus). 

Tore Laugerud praktiserer sentrerende bønn (Screenshot fra video av Jens Emil Asp)

Tore Laugerud praktiserer sentrerende bønn (Screenshot fra video av Jens Emil Asp)

Praksis, både på samlingene og daglig hver for seg, er sentrerende bønn.

Alle deltagere får boken «Bakenfor ord og tanke» av Hildes Sanden Bjønnes (inkl i deltageravgiften), som også blir leselekse og utgangspunkt for samtaler i grupper underveis.

Sted: Metodistkirken, Drammen. Tordenskioldsgate 102
Tid: Fem onsdager, 14. feb - 14. mars, kl 18.00 - 20.30
Pris: 400 - 700 - 1 000 kr (du betaler det du mener passer ditt inntektsnivå). Prisen inkluderer  boken «Bakenfor ord og tanke» av Hilde Sanden Bjønnes
Påmelding: Send navn og mobilnummer til sa@etterkristus.no

Hvis dere vender om
og holder dere i ro,
skal dere bli frelst.
I stillhet og tillit skal deres styrke være.
— Jes 30,15
View Event →
Avlyst: Penga eller livet
Apr
24
to May 29

Avlyst: Penga eller livet

Dessverre måtte vi avlyse denne jesusdojoen, da interessen har vært for laber. Vi satser på nytt om ikke altfor lenge. Mvh Stian Kilde Aarebrot - daglig leder i Etter Kristus. 

Hva er poenget med å samle stabler med plater som ikke blir spilt, ha skapet fullt av klær du nesten aldri bruker, og ha luksusbil i garasjen, alt kjøpt i et fåfengt forsøk i å oppnå en glede, som forsvinner like fort som den kom? Og hva er vitsen med å etterlate seg masse penger til sine arvinger, som om det kunne kjøpe dem lykke, når du med den samme rikdommen kan utrette så mye godt i en verden som lider?

Litt forenklet kan man si at folk flest havner i én av to grøfter: Enten er du av den rause, spandable sorten, og da er sannsynligheten stor for at du samtidig ikke har stålkontroll på pengebruken din. Eller så er du en av de som virkelig har god oversikt over inntekter og utgifter, og som gjerne har alt på plass i forhold til sparing, nedbetaling og diverse forsikringer, men da er sjansen omtrent like stor for at du helst lar spanderbuksene ligge pent brettet med tellekant i skapet.

Guds rikes ideal er å kunne kombinere det beste av begge disse typene. At vi kan lære å forvalte penger og tid smart, slik at mer av våre ressurser kan brukes på Jesusverdier som gjestfrihet, gavmildhet, og en udelt oppmerksomhet, eller enkelt og greit at vi sørger for et overskudd av tid og penger til Gud og naboen. «For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.»

Ønsker du for en periode å utforske hvordan du bruker pengene og tiden din - da er denne jesusdojoen for deg.

Frank Blais - "Sub cash register" (Flikcr Commons)

Frank Blais - "Sub cash register" (Flikcr Commons)

Praksis: Selge/Gi bort eiendeler, budsjettering av tid og penger.
Hvor: I Oslo et sted
Når: Mandag 24. april – 29.mai. Loppemarked lørdag 27. mai
Pris: 300 - 600 - 900 kr
(Betal det du mener passer ditt inntektsnivå).
Påmelding: sa@etterkristus.no

View Event →
Digital detox (Online)
Feb
7
to Mar 14

Digital detox (Online)

Nå kan stort sett alle bli med på jesusdojo, enten du bor langt unna områder der det arrangeres jesusdojoer, eller om du av ulike ikke så lett kan komme unna hjemmefra, eller dere er en liten gruppe som vil samles hjemme hos noen og koble dere på i fellesskap. Nå starter vi opp online jesusdojo!

View Event →
Stille advent
Nov
23
to Dec 21

Stille advent

  • Lille Camino, Storsalen menighet (map)
  • Google Calendar ICS

Advent blir fort en kamp om tiden. Vi løper for å rekke julebord, juleavslutninger, julemesser, julekos, julemat - og ikke minst, før butikkene stenger, juleshopping. Det er leit at det har blitt en tid for fråtsing og stress, for tradisjonelt er advent en fastetid. Derfor ønsker vi å invitere deg til å gjøre plass til å stoppe opp, rette fokus og undre seg over mysteriet – Gud ble menneske.

I denne adventstiden vil vi holde ukentlige messer og gjøre daglige øvelser, og sammen finne ut hvordan juleforberedelsene kan bli en tid hvor vi rydder vei for det viktigste i livet. Hver onsdag i advent inviterer Storsalen, Fagerborg menighet og Etter Kristus til en jesusdojo vi kaller Stille advent.

Stille advent starter med messe kl. 18, en liturgi med bibellesning, bønn, stillhet og nattverd. Deretter følger et enkelt måltid. Undervisningen som følger etter måltidet inkluderer samtaler i grupper om erfaringene i ventetiden. Til undervisningen ønsker vi påmeldinger.

Velkommen til å ta advent tilbake!

Hvor: Lille Camino, Storsalen.

Når: Onsdager 23. nov – 21. des, kl. 18.00- 21.00.

Pris og påmelding til jesusdojo: 300,- (Men du betaler det du mener passer ditt inntektsnivå). Påmelding til mariab@storsalen.no eller ea@etterkristus.no

 

Foto: "The Manger" (1902) av Gertrude Kasebier 

Foto: "The Manger" (1902) av Gertrude Kasebier 

View Event →
Stillhet og tillit (Fullt)
Nov
1
to Nov 22

Stillhet og tillit (Fullt)

Half past bedtime  (1922) av Bashford H. H. (Flickr Commons)

Half past bedtime (1922) av Bashford H. H. (Flickr Commons)

På denne jesusdojoen skal deltagerne praktisere stillhet på ulike måter, det være seg kontemplativ bønn, digitalt måtehold, tilbakeblikk, lystenning eller aktiv hvile, med tilhørende undervisning og refleksjon. 

På første samling deltar forfatter og «Sentrerende bønn»-guru, Hilde Sanden Bjønnes.

Alle deltagere får et rykende ferskt eksemplar av Hildes bok «Bakenfor ord og tanke», som gjennom dojoen blir lesestoffet vi tar utgangspunkt i for samtalene våre.

Sted: Trefoldighetskirken i Oslo
Tid: Fire tirsdager 1. nov til 22. nov kl. 18.30-21.30

Pris: 300 - 600 - 900 kr (du betaler det du mener passer ditt inntektsnivå). Prisen inkluderer ett eksemplar av boken «Bakenfor ord og tanke» (Publiseres i disse dager) av Hilde Sanden Bjønnes. 

Påmelding: Send navn og mobilnummer til sa@etterkristus.no

"Hvis dere vender om
og holder dere i ro,
skal dere bli frelst.
I stillhet og tillit skal deres styrke være".
— Jes 30,15

 

 
 
View Event →
Aktiv venting
Nov
26
to Dec 17

Aktiv venting

  • Lille Camino kafé - Storsalen (map)
  • Google Calendar ICS

Contemplation by Tjarko Busink (Flickr)   

Contemplation by Tjarko Busink (Flickr)

 

Adventstiden blir fort dager der vi løper for å rekke julebord, juleavslutninger, julemesser, julekos og ikke minst juleshopping. At adventstiden også er kirkeårets lille fastetid, er det færre av oss som har fått med oss, paradoksalt nok, for det er nettopp dette vi trenger i førjulsmylderet.

I denne julefasten vil vi gjennom enkle øvelser stoppe litt opp, søke Gud, og sammen finne ut hvordan juleforberedelsene kan bli en tid hvor vi rydder vei for Herren i våre liv.

I fasten renser vi bort noe, ikke i forakt for livets goder, men for at våre tanker og ord som så lett blir sløve skal skjerpes og gjenopprette sitt fokus. Vi avstår fra noe godt i påvente av noe bedre.

Vi vil forsøke å gjøre dette sammen; å åpne oss for julens mysterium, gjennom undervisning, bibellesning og bibelmeditasjon, samtale og daglige fasteeksperimenter. Asle Dingstad vil være med å introdusere oss for julefasten.

Hvor: Lille Camino i Storsalen menighet
Når: Torsdager 26. nov – 17. des, kl. 18.00- 21.00
Pris: Vanlig: 700 kr. Lav: 400 kr. Høy: 1000 kr
(Betal det du mener passer ditt inntektsnivå).

Påmelding: sa@etterkristus.no

View Event →