OM

 

Etter Kristus er et nettverk for kristen trospraksis. Vi omsetter Jesu liv og lære til konkret handling. Gjennom eksperimentering, repetisjon, ritual og rytme kler vi av oss gamle laster og tar på oss gode vaner, sammen med hverandre og Han som sier «Se, jeg gjør alle ting nye!»

Vi tror på kroppen som vårt fremste læreverktøy. Det vi gjør, det blir vi. Når vi gir blir vi gavmilde. Når vi faster blir vi disiplinerte. Når vi fører takknemlighetsliste blir vi takknemlige. Når kroppen ber gjør sinnet det samme.  

Repeterende handlinger blir til vaner, som blir en del av vår personlighet– vi formes.

Etter Kristus er en del av stiftelsen Areopagos, som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet og kristen spiritualitet. Vi arrangerer jesusdojoer, ukentlig tidebønn, og sporadiske seminarer og åpne samlinger.

Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på.

— Henri Nouwen
 
 

Ansatte

Stian Kilde Aarebrot
Daglig leder og prest i Areopagos
sa@etterkristus.no

LEDERGRUPPE

Ruth Skree
Silje Bjørnstad
Fredrik Krunenes
Knut Tveitereid
Stian Kilde Aarebrot